Nieuw kweekkoppel
Zoon "Le jeune Pale" Super kweker x Zuster van de Marseille Van Eric Devlaminck uit Hulste
Dochter Broer Marseille x Zuster uit de Rosten van 98